Kvantni haos u faznim prelazima

Vuk Radović Mentor: Ðorđe Radičević PDF Quantum chaos is a field that studies universal properties of spectra of quantum systems. Very roughly, one can distinguish two universal types of states in a spectrum: localized (integrable) and delocalized (chaotic). Our understanding of this rough dichotomy as a function of the quantum-mechanical potential is not complete, but […]

Minimizator dejstva na sferi oblika

Milan Cupać i Bogdan Raonić Mentori: Milovan Šuvakov, Marija Šindik, Veljko Dmitrašinović PDF Cilj projekta je razvijanje metoda za pronalaženje periodičnih putanja planarnog sistema kojeg čine tri tela sa ukupnim momentom impulsa nula i koja interaguju samo gravitacionom silom. Metod se sastoji od minimizacije dejstva putanje predstavljene krivolinijskim koordinatama (tzv. sfera oblika), gradient descent algoritmom, […]

Uticaj topologije neuronske mreže na sinhronizaciju neurona

Aleksandar Ristivojević Mentor: Luka Ribar PDF Cilj rada je da se utvrdi uticaj topologije neuronske mreže na sinhronizaciju neurona. Topologija usmerene mreže generisana je koristeći varijaciju Watts-Strogatz (WS) modela sa inhibitornim neuronima. Korišćen je leaky integrate and fire model neurona. Da bi se proučio uticaj jačine sinaptičke povezanosti i drugih parametara WS modela na sinhronizaciju […]

Lokalizacija zvuka u metamaterijalima

Trivko Kukolj Mentor: Petar Bojović PDF U ovom radu merena je raspodela intenziteta zvuka u metamaterijalu i ispitana je lokalizacija talasa određenih frekvencija u različitim delovima metamaterijala. Struktura je eksperimentalno realizovana. Izmeren je akustični pritisak za 11 različitih frekvencija u opsegu od 3.8 kHz do 14.6 kHz. Za frekvencije do 10 kHz, akustični pritisak je […]

Primena Markovljevih procesa na problem širenja informacija u mrežama

Andrej JakovljevićMentor: Aleksandra Alorić PDF Procesi širenja predstavljaju jedne od osnovnih procesa koji postoje u složenim mrežama. Od ovakvih procesa, najbitniji su oni koji opisuju širenje informacija ili zaraze kroz sistem blizak nekom prirodnom sistemu. Cilj ovog rada je modelovanje propagacije određene informacije u mreži koja predstavlja veze između ljudi kako u stvarnom, tako i […]

Numerički model distribucije kompanija po veličini

Emilija Ðorđević i Anja Ðajić Mentor: Miloš Božović PDF Cilj rada je implementacija modela koji na realističan način predstavlja stvaranje različitih raspodela kompanija po veličini, bez uvođenja veštačkih komplikovanih modela koji su se pojavljivali u ranijim radovima. U osnovi modela je uspostavljena analogija između tržišta i gasa, kao i maksimizacija profita firmi u zavisnosti od […]

Uticaj dipolne interakcije na oblik Fermijeve površi

Anastasija Ilić i Jelena Ristić Mentor: Vladimir Veljić PDF Ovaj rad za cilj ima ispitivanje uticaja dipol-dipol interakcija na statičke i dinamičke osobine ultrahladnog Fermijevog gasa zarobljenog u opto-magnetnoj zamki. Ovakav sistem se može opisati u realnom prostoru, gde su određivani Tomas-Fermijevi radijusi, kao i u momentnom prostoru gde su predstavljene poluose Fermijeve površi. Koristeći […]

Determining Melting Temperature and Polarization Angle of Gelatin*

Katja Kustura and Una Pale Mentori: Đorđe Radičević, Vladan Pavlović In this paper some properties of gelatin, animal origin substances, were studied. The melting point temperatures and the angle of polarization for different concentrations of gelatin in water were measured. Melting temperature was determined by using glass marble and its motion in the sample as […]

Formiranje sabirnih sočiva od kapljica vode i glicerina

Teodora Đorđević i Marija Petrović Mentori: Aleksandra Alorić, Jelena Pajović PDF U ovom radu je demonstrirano formiranje sabirnih sočiva od kapljica vode i glicerina i određivanje njihove žižne daljine. U eksperimentu je korišćena blenda sa podesivim otvorom. Kapljice tečnosti postavljane su u blendu i pomeranjem poluge na njoj, mogla su se formirati različita sočiva. Određivane […]

Simulacija radijalne segregacije upotrebom celularnih automata

Marko Kuzmanović Mentor: Slobodan Vrhovac PDF Proučavana je radijalna segregacija dvokomponentne smeše granularnih materijala prilikom rotiranja upotrebom celularnih automata. Ispitan je uticaj masa granula, kao i uticaj trenja između granula na radijalnu segregaciju. Pokazano je da i mala razlika u osobinama granula dovodi do segregacije u radijalnom pravcu, kao i da povećanje te razlike dovodi […]