Formiranje sabirnih sočiva od kapljica vode i glicerina

Teodora Đorđević i Marija Petrović Mentori: Aleksandra Alorić, Jelena Pajović PDF U ovom radu je demonstrirano formiranje sabirnih sočiva od kapljica vode i glicerina i određivanje njihove žižne daljine. U eksperimentu je korišćena blenda sa podesivim otvorom. Kapljice tečnosti postavljane su u blendu i pomeranjem poluge na njoj, mogla su se formirati različita sočiva. Određivane […]