Uticaj topologije neuronske mreže na sinhronizaciju neurona

Aleksandar Ristivojević Mentor: Luka Ribar PDF Cilj rada je da se utvrdi uticaj topologije neuronske mreže na sinhronizaciju neurona. Topologija usmerene mreže generisana je koristeći varijaciju Watts-Strogatz (WS) modela sa inhibitornim neuronima. Korišćen je leaky integrate and fire model neurona. Da bi se proučio uticaj jačine sinaptičke povezanosti i drugih parametara WS modela na sinhronizaciju […]

Primena Markovljevih procesa na problem širenja informacija u mrežama

Andrej JakovljevićMentor: Aleksandra Alorić PDF Procesi širenja predstavljaju jedne od osnovnih procesa koji postoje u složenim mrežama. Od ovakvih procesa, najbitniji su oni koji opisuju širenje informacija ili zaraze kroz sistem blizak nekom prirodnom sistemu. Cilj ovog rada je modelovanje propagacije određene informacije u mreži koja predstavlja veze između ljudi kako u stvarnom, tako i […]