Uticaj topologije neuronske mreže na sinhronizaciju neurona

Aleksandar Ristivojević

Mentor: Luka Ribar

PDF

Cilj rada je da se utvrdi uticaj topologije neuronske mreže na sinhronizaciju neurona. Topologija usmerene mreže generisana je koristeći varijaciju Watts-Strogatz (WS) modela sa inhibitornim neuronima. Korišćen je leaky integrate and fire model neurona. Da bi se proučio uticaj jačine sinaptičke povezanosti i drugih parametara WS modela na sinhronizaciju neurona korišćene su simulacije. Utvrđeno je da je porast sinhronizacije najveći dok neuronska mreža ima karakteristike small world mreža. Ovi rezultati mogu biti osnova za dalja istraživanja sinhronizacije koja bi koristila složenije modele neurona.