Minimizator dejstva na sferi oblika

Milan Cupać i Bogdan Raonić Mentori: Milovan Šuvakov, Marija Šindik, Veljko Dmitrašinović PDF Cilj projekta je razvijanje metoda za pronalaženje periodičnih putanja planarnog sistema kojeg čine tri tela sa ukupnim momentom impulsa nula i koja interaguju samo gravitacionom silom. Metod se sastoji od minimizacije dejstva putanje predstavljene krivolinijskim koordinatama (tzv. sfera oblika), gradient descent algoritmom, […]