Kvantni haos u faznim prelazima

Vuk Radović Mentor: Ðorđe Radičević PDF Quantum chaos is a field that studies universal properties of spectra of quantum systems. Very roughly, one can distinguish two universal types of states in a spectrum: localized (integrable) and delocalized (chaotic). Our understanding of this rough dichotomy as a function of the quantum-mechanical potential is not complete, but […]

Minimizator dejstva na sferi oblika

Milan Cupać i Bogdan Raonić Mentori: Milovan Šuvakov, Marija Šindik, Veljko Dmitrašinović PDF Cilj projekta je razvijanje metoda za pronalaženje periodičnih putanja planarnog sistema kojeg čine tri tela sa ukupnim momentom impulsa nula i koja interaguju samo gravitacionom silom. Metod se sastoji od minimizacije dejstva putanje predstavljene krivolinijskim koordinatama (tzv. sfera oblika), gradient descent algoritmom, […]

Uticaj topologije neuronske mreže na sinhronizaciju neurona

Aleksandar Ristivojević Mentor: Luka Ribar PDF Cilj rada je da se utvrdi uticaj topologije neuronske mreže na sinhronizaciju neurona. Topologija usmerene mreže generisana je koristeći varijaciju Watts-Strogatz (WS) modela sa inhibitornim neuronima. Korišćen je leaky integrate and fire model neurona. Da bi se proučio uticaj jačine sinaptičke povezanosti i drugih parametara WS modela na sinhronizaciju […]

Lokalizacija zvuka u metamaterijalima

Trivko Kukolj Mentor: Petar Bojović PDF U ovom radu merena je raspodela intenziteta zvuka u metamaterijalu i ispitana je lokalizacija talasa određenih frekvencija u različitim delovima metamaterijala. Struktura je eksperimentalno realizovana. Izmeren je akustični pritisak za 11 različitih frekvencija u opsegu od 3.8 kHz do 14.6 kHz. Za frekvencije do 10 kHz, akustični pritisak je […]

Primena Markovljevih procesa na problem širenja informacija u mrežama

Andrej JakovljevićMentor: Aleksandra Alorić PDF Procesi širenja predstavljaju jedne od osnovnih procesa koji postoje u složenim mrežama. Od ovakvih procesa, najbitniji su oni koji opisuju širenje informacija ili zaraze kroz sistem blizak nekom prirodnom sistemu. Cilj ovog rada je modelovanje propagacije određene informacije u mreži koja predstavlja veze između ljudi kako u stvarnom, tako i […]

Numerički model distribucije kompanija po veličini

Emilija Ðorđević i Anja Ðajić Mentor: Miloš Božović PDF Cilj rada je implementacija modela koji na realističan način predstavlja stvaranje različitih raspodela kompanija po veličini, bez uvođenja veštačkih komplikovanih modela koji su se pojavljivali u ranijim radovima. U osnovi modela je uspostavljena analogija između tržišta i gasa, kao i maksimizacija profita firmi u zavisnosti od […]

Uticaj dipolne interakcije na oblik Fermijeve površi

Anastasija Ilić i Jelena Ristić Mentor: Vladimir Veljić PDF Ovaj rad za cilj ima ispitivanje uticaja dipol-dipol interakcija na statičke i dinamičke osobine ultrahladnog Fermijevog gasa zarobljenog u opto-magnetnoj zamki. Ovakav sistem se može opisati u realnom prostoru, gde su određivani Tomas-Fermijevi radijusi, kao i u momentnom prostoru gde su predstavljene poluose Fermijeve površi. Koristeći […]