Determining Melting Temperature and Polarization Angle of Gelatin*

Katja Kustura and Una Pale Mentori: Đorđe Radičević, Vladan Pavlović In this paper some properties of gelatin, animal origin substances, were studied. The melting point temperatures and the angle of polarization for different concentrations of gelatin in water were measured. Melting temperature was determined by using glass marble and its motion in the sample as […]

Formiranje sabirnih sočiva od kapljica vode i glicerina

Teodora Đorđević i Marija Petrović Mentori: Aleksandra Alorić, Jelena Pajović PDF U ovom radu je demonstrirano formiranje sabirnih sočiva od kapljica vode i glicerina i određivanje njihove žižne daljine. U eksperimentu je korišćena blenda sa podesivim otvorom. Kapljice tečnosti postavljane su u blendu i pomeranjem poluge na njoj, mogla su se formirati različita sočiva. Određivane […]

Simulacija radijalne segregacije upotrebom celularnih automata

Marko Kuzmanović Mentor: Slobodan Vrhovac PDF Proučavana je radijalna segregacija dvokomponentne smeše granularnih materijala prilikom rotiranja upotrebom celularnih automata. Ispitan je uticaj masa granula, kao i uticaj trenja između granula na radijalnu segregaciju. Pokazano je da i mala razlika u osobinama granula dovodi do segregacije u radijalnom pravcu, kao i da povećanje te razlike dovodi […]

Isplati li se trčati po kiši?

Mario Cekić i Aleksandar Bukva Mentori: Vladan Pavlović, Uglješa Milić PDF Cilj rada je odrediti brzinu pri kojoj je opasnost kretanja u prostoru sa preprekama minimalna. Kao manje apstraktan model posmatrano je kretanje čoveka u prostoru u kojem pada kiša. Rešavanju problema se pristupilo na dva načina: putem analitičkog modela i putem simulacije. U analitičkom […]