Numerički model distribucije kompanija po veličini

Emilija Ðorđević i Anja Ðajić Mentor: Miloš Božović PDF Cilj rada je implementacija modela koji na realističan način predstavlja stvaranje različitih raspodela kompanija po veličini, bez uvođenja veštačkih komplikovanih modela koji su se pojavljivali u ranijim radovima. U osnovi modela je uspostavljena analogija između tržišta i gasa, kao i maksimizacija profita firmi u zavisnosti od […]