Kontrola kriostata

Dimitrije Pavlov i David Ðukić

Mentor: Marko Kuzmanović, Miroslav Bogdanović

PDF

Kriostat je uređaj koji je vrlo značajan kod eksperimenata u kojima je neophodno održavanje veoma niskih temperatura. Zbog uticaja okoline u vidu zagrevanja, održavanje temperature se postiže pomoću vakuum pumpe koja izvlači paru helijuma iz kriostata i time smanjuje temperaturu u njemu i pomoću ventila na osnovu čije otvorenosti se bre ili sporije smanjuje temperatura. Na osnovu formulisanog modela koji detaljno opisuje fizičke zakone koji se pojavljuju u kriostatu urađena je simulacija sistema. Utvrđena je i validnost usled preklapanja teorijskih predviđanja i rezultata simulacije. Kontrolom otvorenosti ventila postignuto je da se željena temperatura održava tokom vremena sve dok se ne potroši helijum iz kriostata, što je i bio cilj ovog rada.