Ispitivanje Vajsenbergovog efekta u njutnovskim fluidima

Nina Jakovljević i Stefan Bukorović Mentori: Marija Milutinović, Petar Bojović, Marija Šindik PDF Vajsenbergov efekat nastaje pri rotaciji uskog vertikalnog štapa u posudi sa dve njutnovske tečnosti koje se međusobno ne mešaju. U takvom toku fluida se javlja niz nestabilnosti koje dovode do podizanja površinskog sloja donje tečnosti uz štap. U ovom radu su ispitivani […]