Određivanje koeficijenta površinskog napona tečnosti difrakcijom svetlosti na kapilarnim talasima

Petar Bojović, Jelena Marković
Mentor: Vladan Pavlović

PDF

U ovom radu su vršena merenja kojim je određen koeficijent površinskog napona različitih tečnosti difrakcijom svetlosti na kapilarnim talasima. Kapilarni talasi su generisani pomoću tanke igle, koja je pričvršćena za zvučnik i vrhom dodiruje površinu tečnosti čiji se površinski napon određuje. Sinusni signali određenih frekvencija se šalju zvučniku, koji ih dalje prenosi na iglu koja generiše kapilarne talase. Nakon usmeravanja laserskog snopa ka površini tečnosti i odbijanja od kapilarnih talasa na zaklonu nastaje difrakcionu sliku. Analizom difrakcione slike se određuje talasna dužina talasa na vodi, a preko nje koeficijent površinskog napona. Površinski napon dobijen za destilovanu vodu je (103 ± 6) mN/m, za 96% etanol (26 ± 2) mN/m, a za rastvor vode i etanola u razmeri 1:1 (27,6 ± 0,6) mN/m.