Konstrukcija optičkih pinceta

Vladimir Petrović, Marija Janković
Mentori: Uroš Delić, Jelena Pajović

PDF

Cilj ovog projekta bila je konstrukcija aparature koja bi omogućila proizvoljno manipulisanje mikročesticama pomoću laserskog sopa, odnosno optičkog sistema poznatog kao optičke pincete. Providne sferne čestice prečnika 1,02 μm i 3,01 μm uspešno su zarobljene u fokus laserskog snopa i proizvoljno pomerane u odnou na ostale čestice u uzorku, u horizontalnoj ravni. Za fokusiranje Gausovskog laserskog snopa sa početnom snagom od 14,4mW i istovremeno za posmatranje uzorka, korišćen je mikroskopski objektiv uvećanja 40x, a zarobljavane čestice nalazile su se u vodenom rastvoru etanola. Izmerena je i minimalna snaga na izlazu iz objektiva neophodna za uspešno pomeranje čestica. Za čestice veličine 1,02 μm ona je iznosila 1 mW, a za čestice od 3,01 μm bila je 1,2 mW.