Ispitivanje osobina nenjutnovskog fluida napravljenog od skroba i vode

Vladimir Petrović
Mentori: Damjan Pelc i Marin Lukas

PDF

U radu su opisane neke fizičke osobine smeše skroba i vode. Ova smeša je jedan od tipova nenjutnovskih fluida koji nemaju stalnu viskoznost. Kada se sloj ove smeše postavi na neki oscilator (u ovom slučaju zvučnik) javljaju se različiti oblici (Faradejevi talasi, metastabilne i stabilne rupe i delokalizovana stanja). Svi oblici zavise od gustine fluida ali i frekvencije i amplitude oscilovanja. Ispitivano je pri kojim uslovima se dobijaju ovi oblici.
U drugom delu rada ispitivane su osobine toka niz strmu ravan.