Određivanje veze između koeficijenta površinskog napona i koeficijenta viskoznosti

Mirjana Dimitrijevska

Mentor: Jelena Grujić

PDF

U ovom istraživanju određivana je veza između koeficijenta površinskog napona i koeficijenta viskoznosti tečnosti. Merena je viskoznost i površinski napon vode i različitih koncentarcija rastvora saharoze, kuhinjske soli, glicerina i acetona u vodi. Dobijena je linearna zavisnost prirodnog logaritma koeficijenta površinskog napona i recipročne vrednosti koeficijenta viskoznosti za sve ispitivane tečnosti što, s obzirom raznolikost uzoraka, može se smatrati da je dobijena zavisnost univerzalna osobina ovih fluida.