Uticaj električne provodnosti vode na fenomen nesjedinjavanja naelektrisanih kapljica

Milan Krstajić

Mentor: Vladan Pavlović

PDF

Pored jednostavnih elektrostatičkih interakcija, električno polje može imati i drugačiji uticaj na ponašanje kapljica. Primer je nesjedinjavanje kapljica sa površinom tečnosti gde se kapljica, u zavisnosti od jačine električnog polja u kome se nalazi, različito ponaša pri kontaktu sa površinom tečnosti. Jedan od faktora koji uslovljavaju ovu pojavu je električna provodnost vode.