Evolucija populacije koja igra kooperativne igre

Milica Urošević i Nina Zdravković Mentori: Aleksandra Alorić, Dušan Drobnjak PDF Među jedinkama u biološkim i socijalnim sistemima prisutna je saradnja, što na prvi pogled nije u skladu sa individualnom borbom za preživljavanje (koja podrazumeva izdaju drugih jedinki zbog lične benificije). Za istraživanje ove dileme o razvoju saradnje ili izdaje mogu se koristiti kooperativne igre. […]