Parametri i podstrukture scale-free mreža

Marina Radulaški
Mentor: Aleksandar Belić

PDF

U ovom radu ispitivane su globalne i strukturne osobine scale-free mreža generisanih prema Barabaši-Albert modelu. Zavisnosti small world koeficijenta i klastering koeficijenta od veličine mreže su proširene na zavisnosti po parametru m. Pronadena je zavisnost broja pojavljivanja podstruktura veličine tri od veličine mreže i parametra m. Ispitana je uspešnost brojanja pojavljivanja podstruktura veličine tri po random i preferencijalno biranom podskupu čvorova kao heuristike za ocenu istih vrednosti na nivou cele mreže. Random odabir se pokazao kao jednostavniji, ali manje precizan metod.