Strukturne razlike među Scale-free modelima

Miloš Srećković i Nikola Veličković
Mentor: Marina Radulaški

PDF

Veliki broj fenomena iz svakodnevnog života se može opisati primenom modela mreža. Prvobitno je smatrano da su realne mreže najbolje opisane random mrežama, ali proverom njihovih karakteristika uočene su bitne razlike. Ispostavilo se da se najveći broj realnih mreža ponaša kao scale-free mreže. U ovom radu smo ispitivali osobine scale-free mreža generisanih po različitim modelima. Za svaki model smo prebrojavali šest povezanih podstruktura (formiranih od četiri čvora) i upoređivali ih sa ostalim modelima. Takođe smo upoređivali i mreže istog modela, ali za različite parametre.