Monte Karlo simulacija laserskog hladjenja

Miloš Srećković

PDF

U ovom radu vršena je Monte Karlo simulacija laserskog hlađenja na Ca+ jonima, u jednodimenzionom modelu sa jednim prelazom u elektronskim nivoima. U svim simulacijama se dobija opadanje temperature kada je talasna dužina lasera λ veća od talasne dužine prelaza λ0. Dobijena je zavisnost minimalne temperature T od λ-λ0 iz koje dobijamo optimalnu vrednost talasne dužine lasera λ.