Trajektorije značajne za računanje funkcionalnog integrala u kvantnoj mehanici

Marina Radulaški

Menor: Antun Balaž

PDF

U ovom radu ispitivana je oblast oko rešenja klasičnih jednačina kretanja u kojoj se nalaze trajektorije značajne za računanje amplituda verovatnoće u funkcionalnom formalizmu. Numerički je nađeno da se širina ove oblasti može napisati kao polinom po T1/2 i T1/2, gde je T vreme evolucije sistema. Ako se integracija u funkcionalnom integralu u trenutku t ograniči na oblast širine δ(t) tako da dobijeni rezultat ima unapred zadatu relativnu grešku r.