Ispitivanje uticaja tornavoza na zvuk klasične gitare

Ana Žegarac

PDF

Ispitivan je uticaj tornavoza, dela koji se koristi u konstrukciji klasične gitare, na njen zvuk. Upoređivani su snimci tonova proizvedenih na istoj gitari sa 9 tornavoza različitih dužina, kao i bez tornavoza. Snimano je sa dva mikrofona. Jedan je bio postavljen kod glave izvođača, a drugi na rastojanju od jednog metra ispred njega. Iz dobijenih rezultata zaključeno je da Helmholc rezonancija dosta dobro opisuje uticaj tornavoza na boju tona. Ona je uspešno predvidela pojačanja harmonika u 77,76% slučajeva.