Ispitivanje statičkih i dinamičkih osobina tečnih klikera

Jelena Marković, Zoran Šukurma

Mentori: Stefan Badža, Vladan Pavlović

PDF

Ovaj rad se bavi proučavanjem statičkih i dinamičkih osobina tečnih klikera, kao i osobinama praha od kojeg se oni mogu napraviti. Za čestice omotača korišten je grafitni prah, a za unutrašnjost tečnih klikera glicerol ili voda. Iz oblasti statike dobijene su linearne zavisnosti dužine za koju se spusti centar mase od poluprečnika i kontaktne dužine od poluprečnika. Klikeri su puštani niz strmu ravan pri uglovima od 13o i 18 o i posmatrana je zavisnost brzine od poluprečnika. Na uglu od 18 o klikeri postižu konstantnu brzinu, koja je obrnuto srazmjerna njihovom poluprečniku, dok na uglu od 13 o klikeri usporavaju sve vrijeme na posmatranom dijelu strme ravni. Takođe je posmatrana i promjena oblika klikera od glicerola i vode pri kretanju. Tečni klikeri predstavljaju nedovoljno istraženu oblast koja bi mogla imati širu primjenu.