Optimizacija dizajna solarnih ćelija

Jovan Dimitrijević Mentori: Nikola Maksić, Daniel Silađi, Petar Bojović PDF S obzirom na to da su obnovljivi izvori energije ekološki pogodniji od fosilnih goriva i nisu količinski ograničeni kao neobnovljivi izvori energije, potrebno je dodatno istraiti mogućnosti njihovog korišćenja. Jedan od oblika obnovljivih izvora energije je solarna energija tj. energija Sunca. Energija Sunca može se […]