Ispitivanje zavisnosti difrakcione efikasnosti od načina dobijanja holografske difrakcione rešetke

Uglješa Milić i Stojan Đorđević

PDF

U ovom radu je ispitivana zavisnost difrakcione efikasnosti od parametara pri kojima su pravljene difrakcione rešetke. Za dobijanje difrakcionih rešetki korišćena je metoda pravljenja transimisionih holograma. Pri promeni parametra pravljena je difrakciona rešetka i određivana njena difrakciona efikasnost.