Metod pronalaženja Hamiltonijana za datu svojstvenu funkciju primenjen na Loflinovu talasnu funkciju

Aleksandar Bukva
Mentor: Đorđe Radičević

PDF

U radu razmatramo dvodimenzionalni elektronski gas u prisustvu magnetnog polja orijentisanog normalno na ravan u kojoj se kreću elektroni. Cilj rada je bio pokazati identičnost velikog broja elektrona u magnetnom polju, koji su opisani Loflinovom kao i Džojnt-Muselinovom funkcijom, i velikog broja elektrona u potencijalu linearnog harmonijskog oscilatora,