Fenomen kreiranja konusnog oblika na vrhu zaleđenih kapljica rastvora alkohola

Sofija Miljković

Mentori: Nenad Selaković, Isidora Rapajić

PDF

Kada se kapljica vode postavi na površ temperature niže od 0°C, proces zamrzavanja se odvija odozdo nagore, i vrh kapljice postepeno dobija konusni oblik. Ovaj fenomen se javlja kod tečnosti gustine manje od gustine vode. Fenomen je posmatran za kapljice od smeše vode i etanola. Kapljice zapremine 10–30 µL mikrolitarskom pipetom su postavljanena bakarnu površ temperature –40°C, koja je bila u kontaktu sa tečnim azotom. Proces zamrzavanja je fotografisan, na osnovu čega je praćena promena oblika kapljica. U zavisnosti od koncentracije etanola u smeši od koje je napravljena, kapljica se ledi na različite načine i različitim brzinama. Pri koncentracijama etanola od 0 do 5%, klasteri molekula etanola su mali, što pospešuje heterogenu strukturu, pa je to najverovatnije razlog za raznovrsnost oblika zamrznutih kapljica. U opsegu 5–13% etanola ne mogu se uočiti specifični oblici kao u prethodnom slučaju, ali je primećena stepena zavisnost smanjenja konusnog ugla pri povećanju koncentracije. Kapljice sa „izbočenim” vrhovima karakteristične su za poslednji interval, 13–17%, s učestalošću jednom u dvadeset zaleđenih kapljica. Pri koncentracijama većim od 17% fenomen konusnog vrha nije konstatovan.