Optimizacija dizajna solarnih ćelija

Jovan Dimitrijević

Mentori: Nikola Maksić, Daniel Silađi, Petar Bojović

PDF

S obzirom na to da su obnovljivi izvori energije ekološki pogodniji od fosilnih goriva i nisu količinski ograničeni kao neobnovljivi izvori energije, potrebno je dodatno istraiti mogućnosti njihovog korišćenja. Jedan od oblika obnovljivih izvora energije je solarna energija tj. energija Sunca. Energija Sunca može se konvertovati u električnu energiju korišćenjem solarnih ćelija, te je njihovo proučavanje vrlo važan zadatak. U ovom radu je predložena geometrija solarne ćelije koja je optimizovana tako da konvertuje u električnu energiju najveći procenat apsorbovane svetlosti.