Promovisanje saradnje u mrežama

Aleksa Denčevski

Mentor: Jelena Grujić

PDF

U ovom radu ispitivano je da li će se broj učesnika koji sarađuju povećavati igrajući iteriranu zatvorenikovu dilemu kada su učesnici smešteni u pravilnu mrežu. U objavljenim radovima se tvrdi da u pravilnim mrežama postoji saradnja među učesnicima kada se ispune određeni uslovi u matrici isplata zatvorenikove dileme. Takođe se tvrdi da će na odluku učesnika uticati odluka suseda koji je osvojio najviše poena u prethodnoj rundi i na taj način će se broj učesnika koji sarađuju povećavati. Pomoću realnog eksperimenta ispitivane su pravilne mreže u kojima učesnici igraju iteriranu zatvorenikovu dilemu sa istim susedima u toku cele igre i pravilne mreže u kojima učesnici nakon svake runde dobijaju nove sa kojima interaguju. Korišćenjem rezultata iz realnog eksperimenta napravljeni su različiti modeli igrača. Na više načina je modelovana verovatnoća po kojoj igrači donose odluke. Ispitano je koji je model najpribližniji rezultatima realnog eksperimenta i da li u modelima broj učesnika koji sarađuju raste kako se menja redni broj runde. Za razliku od dosadašnjih istraivanja, zaključeno je da pravilne mreže ne promovišu saradnju kada se ispune određeni uslovi u matrici isplata i da se učesnici pri donošenju odluka neće obazirati na odluke suseda u prethodnoj rundi.