Određivanje putanja naelektrisane čestice u električnom polju primenom genetičkog algoritma (2D slučaj)

Marija Vranić
Mentor: Srđan Verbić

U ovom radu razmatran je problem kretanja naelektrisane čestice u nehomogenom električnom polju tako sto su genetičkim algoritom određivane moguće putanje. Ispitano je nekoliko karakteristika efikasnosti genetičkog algoritma. Dobijena je zavisnost srednjeg dejstva od broja generacija, ponašanje dejstva pri ponavljanju testiranja i promenljivosti dejstva od broja generacija.