Primena Monte Carlo i Bethe Ansatz metoda u ispitivanju osobina 1D Hajzenbergovog modela magnetika

Marina Marinković

PDF

Koristeći Bethe ansatz metod rešavali smo svojstveni problem hamiltonijana Hajzenbergovog modela magnetika. Zbog velike dimenzije problema nismo bili u mogucnosti da odredimo ceo energetski spektar. Umesto toga, koristeći Monte Carlo metod izračunali smo samo pojedine svojstvene vrednosti i zatim su tako dobijeni rezultati iskorišćeni za ispitivanje ponašanja susceptibilnosti i specifične toplote pomenutog sistema.