Haos u kapanju vode

Stevan Radanović, Uroš Delić
Mentor: Stevan Nađ-Perge

PDF

U ovom radu je razmatrana pojava haosa u kapanju vode, tj. u vremenskim intervalima između dve kapi. Za dobijanje vremenskih intervala je korišćen laser na sledeći način: kapljice su padale ispred njega i tako presecale laserski zrak, što je dovodilo do promena vrednosti intenziteta zračenja na detektoru. Pri povećavanju visine vodenog stuba u posudi iz koje je kapala voda je dolazilo do skraćivanja perioda između dve kapi. Zatim je dolazilo do bifurkacije, tj. udvajanja perioda, jedne od osnovnih karakteristika haosa. Kapljice su se formirale na relativno malom kružnom prorezu (S~1mm2).