Strukturna karakterizacija dvodimenzionalnih granularnih sistema u uslovima izmenjene efektivne gravitacije

Marija Petrović, Ognjen Stanisavljević
Mentor: Slobodan Vrhovac

U ovom radu ispitivana je struktura pakovanja dvodimenzionalnog granularnog materijala u uslovima izmenjene efektivne gravitacije. Naš granularni materijal predstavljale su plastične kuglice prečnika 5.8mm. One su ispuštane u posebno dizajniranu dvodimenzionalnu posudu koja je bila ispunjena fluidima različitih gustina čime su postignuti uslovi redukovane gravitacije. Nakon svakog formiranog pakovanja, koje je činilo veliki broj kuglica, ona su fotografisana a obradom fotografija uz pomoć Voronijeve teselacije vršena je strukturna analiza dobijenih pakovanja. Na osnovu dobijenih rezultata zaključuli smo da su pakovanja koja su dobijena u uslovima redukovane gravitacije dosta razuređenija u odnosu na pakovanja dobijena u vazduhu.

Kompletan rad: Strukturna karakterizacija dvodimenzionalnih granularnih sistema u uslovima izmenjene efektivne gravitacije