In silico poređenje efekata različitih nanočestica u Ožeovoj radioterapiji

Dunja Prokić i Marija Krstić Mentor: Stefan Anđelković PDF U modernoj medicini pojavljuju se nove metode lečenja raka koje teže da budu što manje invazivne. U ovom radu proučava se metoda koja uključuje Ožeove elektrone i usmerava ih ka kancerogenom tkivu, u cilju da se što manje zdravog tkiva ošteti. Simulacija je rađena u CERN-ovom […]