Uticaj isparavanja na pojavu Mpemba efekta

Isidora Jakovljević, Zoran Šukurma
Mentor: Branimir Acković

PDF

Mpemba efekat je pojava da se pri određenim uslovima i parametrima voda više početne temperature zaledi pre nego voda niže početne temperature. Efekat je poznat od davnina, ali do danas nije u potpunosti objašnjen. Cilj projekta je bio otkriti da li i pri kojim uslovima isparavanje utiče na pojavu Mpemba efekta. Ispitivana je promena temperature vode tokom vremena, pri hlađenju u zamrzivaču u posudama različitih materijala, oblika i veličina. Takođe je provereno da li će do efekta doći ukoliko se voda nalazi u zatvorenim posudama.