Fenomen segregacije u rotirajućoj dvokomponentnoj smeši granularnih materijala

Marko Kuzmanović, Iva Bačić
Mentori: Slobodan Vrhovac i Zorica Jakšić

PDF

Proučavana je segregacija dvokomponentne smeše granularnih materijala tokom rotiranja u polupopunjenoj horizontalnoj cevi. Cilj rada bio je ispitivanje uticaja brzine rotacije cevi i zapreminskog udela granula u smeši na formiranje i evoluciju aksijlne segregacije. Glavni značaj rada je ispitivanje uticaja zapreminskog udela određene vrste granula u smeši na segregaciju, koji do sada nije detaljno ispitan. Pokazano je da se povećanjem brzine rotacije cevi ubrzava evolucija segregacionog šablona i povećava se njegova definisanost,