Numeričke simulacije slobodnog hlađenja 1D granularnog gasa

Uglješa Milić
Mentor: Slobodan Vrhovac

PDF

U radu je pomoću numeričke simulacije molekularno-dinamičkog tipa izučavan zakon hladjenja granularnog gasa u jednoj dimenziji. Primenjen je event-driven algoritam na model granularnog sistema sa konstantnim koeficijentom neelastičnosti. Reprodukovan je Hafov zakon hlađenja. Analiziran je nastanak nestabilnosti tokom hlađenja homogenog granularnog gasa, sa posebnim osvrtom na dinamiku obrazovanja klastera.