11. 8, treći put

Posle ručka Nebojša je pričao o tome kako radi nuklearna magnetna rezonanca (NMR), a naučili smo i šta je magnetic resonance imaging, kako se pomoću NMR-a posmatra unutrašnjost organizma i otkrivaju tumori (i metalni opiljci), kako se može napraviti detektor laži i zašto ne treba držati usisivače pored NMR aparata.

Nakon večere Goran je održao sjajno predavanje o entropiji, pričajući nam o Maksvelovim anđelima i razmatrajući scenario “entropijske smrti Univerzuma” koja nastaje kada ceo Univerzum dostigne termodinamičku ravnotežu.

U nedelju, posle doručka, Zoran Petrović je pospanim polaznicima održao predavanje o integrisanim kolima kao najznačajnijem tehnološkom dostignuću veka, ali uz to je pričao i sa kojim se sve problemima suočavaju proizvođači mikročipova, šta se dešava kada smoreni direktor kaže inženjerima koji rade pod njim šta da prave da bi ga zabavili, zašto devojčice uče da jašu konje i mnogo,