Nekoliko reči o super curi

Matematičari su je poslali da nam malo dosađuje sa Saksovim spiralama, ali svi smo bili iznenađeni kada je matematika postala zanimljiva. U tih 45 minuta stala je istorija spirala, od jednostavnijih modela Arhimeda, pa sve do danas. Ne, to nisu obični krugovi koji se vrte u beskonačnost kako to ljudi zamišljaju, već komplikovani neuspešni načini dobijanja prostih brojeva. A da, nismo je predstavili! Imate priliku da upoznate Mariju Stanojević,