Analiza finansijskih kriza korišćenjem zakona skaliranja kao osnove analogije finansijskih tržišta sa fizičkim sistemima

Marko Kabić, Sara Bogojević
Mentor: Miloš Božović

U ovom radu je ispitivano da li postoji specifično ponašanje finansijskog tržišta akcija, za vreme kriza, na osnovu kojeg bi se one mogle predvideti. Korišćen je rezultat ranijih radova koji pokazuju da, u periodima kriza, kretanje cena akcija postaje korelisanije, budući da cene svih akcija počinju da opadaju. Uočena je veličina koja odražava ovu korelaciju i posmatrano je njeno ponašanje u periodima visoke korelacije, koji su smatrani krizama. Pokazano je da samo u periodima kriza ova veličina stepeno zavisi od vremena, što predstavlja zakon skaliranja. Ovaj zakon je karakterističan za brojne fizičke sisteme, što je omogućilo stvaranje analogije između finansijskih tržišta i fizičkih sistema. Kao primer fizičkog sistema, korišćen je fizički sistem feromagneta. Feromagneti su supstance koje pokazuju magnetna svojstva samo ispod određene ,,kritične”" temperature, kada veličine koje opisuju njegovo stanje počinju da odražavaju zakon skaliranja. Time je postignuta analogija između ulaska feromagneta u magnetni režim i ulaska finansijskih tržišta u krizni režim. Dobijena analogija je iskorišćena za predviđanje finansijskih kriza.

Kompletan rad: Analiza finansijskih kriza korišćenjem zakona skaliranja kao osnove analogije finansijskih tržišta sa fizičkim sistemima

Simulacija kretanja indeksa berze optimizovanim fraktalnim funkcijama

Janković Marija, Miljan Dašić
Mentori: Aleksandar Bogojević, Andrija Jovanović

Cilj rada je ispitivanje fraktalne prirode funkcije kretanja indeksa berze tokom vremena. Napisana je simulacija u programskom jeziku C++ koja generiše fraktalne funkcije koje kopiraju kretanje indeksa berze. Računarski generisane fraktalne funkcije su optimizovane genetičkim algoritmom, tako da vrednosti konačnih funkcija minimalno odstupaju od vrednosti indeksa berze. Zaključeno je da se optimizacijom fraktalnih funkcija može kopirati kretanje indeksa berze u određenim vremenskim intervalima. Fraktalne funkcije su česte u prirodi i važne u mnogim fizičkim procesima, tako da se uopšteno ovaj metod može primeniti i za ispitivanje drugih funkcija fraktalne prirode.

Kompletan rad: Simulacija kretanja indeksa berze optimizovanim fraktalnim funkcijama

Distribucija bogatstva unutar društva

Mrkšić Nikola, Stefan Badža
Mentori: Aleksandar Cvetković, Stevan Radanović

Proučavanje distribucije bogatstva prouzrokuje znatnu količinu interesovanja zbog trenutne ekonomske krize. Rađeno je proučavanje distribucije bogatstva pomoću analogije između tržišta i idealnog gasa. U ovom radu opisana su dva modela interakcija između agenata. Uvedena je entropija radi pokazivanja stabilnosti sistema. Dobijeni rezultati prikazuju raspodelu bogatstva u društvu u zavisnosti od faktora štednje i poreza.

Kompletan rad: Distribucija bogatstva unutar društva